S. 74 (2009)

Mục lục

Bài viết

CỔNG THÔNG TIN GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG DỰA ONTOLOGY Tóm tắt PDF
Phạm Huy Giang, Tạ Tuấn Anh, Đặng Văn Chuyết 1
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BÁM QUĨ ĐẠO CHO ROBOT HÀN TỰ HÀNH Tóm tắt PDF
Nguyễn Mạnh Tiến, Bùi Văn Hạnh, Nguyễn Danh Huy, Nguyễn Thị Liên Anh 7
ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA NUÔI BỞI BỘ NGHỊCH LƯU ÁP BA MỨC Tóm tắt PDF
Dương Hoài Nghĩa, Nguyễn Văn Nhờ, Nguyễn Xuân Bắc 12
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY BSPLINE ĐỂ ĐÁNH GIÁ SAI SỐ TRONG MIỀN TẦN SỐ CỦA BỘ BIẾN ĐỔI TÍN HIỆU DAC Tóm tắt PDF
Nguyễn Doãn Phước 19
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ KHÔNG CẦN CẢM BIẾN TỐC ĐỘ SỬ DỤNG LỌC KALMAN TRONG CẤU TRÚC CÓ TÁCH KÊNH TRỰC TIẾP Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Hiếu, Nguyễn Phùng Quang 24
CẬP NHẬT KHÔNG ĐỒNG BỘ CÁC KHUNG NHÌN THỰC Tóm tắt PDF
Nguyễn Trần Quốc Vinh 30
AN IMPLEMENTATION OF MESHLESS METHODS FOR MECHANICAL PROBLEMS Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoài Sơn 34
HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRỰC TIẾP MÔ MEN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ DÙNG BIẾN TẦN KIỂU MA TRẬN Tóm tắt PDF
Bùi Quốc Khánh, Trần Trọng Minh, Phạm Văn Bách 40
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN ĐẶC TÍNH LỰC ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ TUYẾN TÍNH Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Công, Lê Văn Doanh, Trương Minh Tấn 46
THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH TRÊN NỀN DSPIC33F Tóm tắt PDF
Phạm Xuân Khánh, Nguyễn Việt Hưng, Phạm Tuấn Anh 51
THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN KIỂU DEAD-BEAT ĐỂ NÂNG CAO TÍNH ĐỘNG HỌC CHO HỆ THỐNG LƯU TRỮ TRONG MẠNG ĐIỆN CỤC BỘ Tóm tắt PDF
Ngô Đức Minh, Nguyễn Văn Liên 57
CÁC PHƯƠNG PHÁP HIỆN ĐẠI TRONG KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN CÁCH ĐIỆN PHẦN I: CHẨN ĐOÁN MỨC ĐỘ LÃO HÓA TRONG VẬT LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ ĐIỆN MÔI Tóm tắt PDF
Phạm Hồng Thịnh, Trần Văn Tớp 63
PHÂN VÙNG ẢNH X QUANG VÚ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHÊNH LỆCH MỨC XÁM ĐỒ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thái Hà, Nguyễn Đức Thuận, Phạm Mạnh Hùng, Đào Trang Minh, Trần Thanh Minh 67
HỆ SỐ TRAO ĐỔI NHIỆT THỂ TÍCH TRONG THIẾT BỊ SẤY PHUN ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM GIÀU ĐƯỜNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Quang, ĐẶng Quốc Phú, Nguyễn Tiến Quang, Trần VĂn Vang 72
TÍNH TOÁN VÀ CHẨN ĐOÁN SỰ PHÁT TRIỂN VẾT NỨT CỦA TẤM BẰNG FEM - WAVELET Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoài Sơn, Lâm Phát Thuận 78
PHƯƠNG PHÁP DỒN PHA TRONG OXILO PC Tóm tắt PDF
Phạm Văn Bình, Nguyên Trường Thọ 84
MỘT MÔ HÌNH MỚI CỦA CƠ CẤU RUNG VA ĐẬP RLC Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Dự, Nguyễn Đăng Hào, Lê Xuân Hưng, La Ngọc Tuấn 88
NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ THỦY LỰC CỦA SÔNG NHÀ BÈ VÀ LÒNG TÀU DO ĐÀO KÊNH HIỆP PHƯỚC BẰNG MÔ HÌNH TOÁN SỐ Tóm tắt PDF
Lê Song Giang, Nguyễn Thị Phương 92
VÒNG HÓA TẠO GAMMA CYCLODEXTRIN Ở TRẠNG THÁI PHỨC VỚI METYLETYL XETON VÀ 1-NAPTHOL Tóm tắt PDF
Phạm Thu Thủy, Nguyễn Lan Hương, Đào Thị Thanh Thủy 97
ĐIỀU CHẾ THỬ NGHIỆM 10α-TRIFLUOROMETHYLHYDROARTEMISININ DÙNG LÀM THUỐC CHỮA SỐT RÉT CHỐNG TÁI PHÁT Tóm tắt PDF
Vũ Đình Hoàng, Trần Đại Lâm, Trần Việt Hùng 102
GINSENOSIDE RG1 VÀ L-TRYPTOPHAN TỪ CÂY LƯỢC VÀNG (CALLISIA FRAGRANS) Tóm tắt PDF
Trần Thu Hương, Lê Huyền Trâm, Trần Thượng Quảng, Trần Thị Minh, Phan VĂn Kiệm, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Tuấn Anh, Hồ Đức Cường 107
PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN CÓ ĐẶC TÍNH PROBIOTIC TRONG TẠO CHẾ PHẨM NUÔI TÔM SÚ Tóm tắt PDF
Khuất Hữu Thanh, Nguyễn Đăng Phúc Hải, Bùi Văn Đạt, Võ Văn Nha 113
KHẢO SÁT HIỆU QUẢ VI GÓI VI KHUẨN LACTOBACILLUS BULGARICUS NHẮM NÂNG CAO HOẠT TÍNH PROBIOTIC Tóm tắt PDF
Nguyễn Thúy Hương, Trần Thị Bích Huệ 117
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG ĐỘ ẨM CÒN LẠI CỦA CHÈ ĐEN THÀNH PHẨM ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA CHÚNG TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN Tóm tắt PDF
Đỗ Văn Chương 123
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ENZIM ĐẶC CHỦNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỒN TỪ TINH BỘT Tóm tắt PDF
Trương Thị Thủy 127


Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980