S. 1 (2020)

Mục lục

LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỂ DỤC THỂ THAO

Trang bìa Không đề
Ban Biên Tập 1
MUC LUC PDF
Ban Biên Tập 2
06 sự kiện tiêu biểu năm 2019 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh PDF
Nguyễn Thị Thu Quyết 4
Bác Hồ động viên các chiến sĩ cảnh vệ rèn luyện thân thể và Võ thuật PDF
Trương Quốc Uyên 8
Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 PDF
Nguyễn Văn Phúc 12
Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh năm 2020 PDF
Đinh Quang Ngọc 15
Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh – định hướng công tác đào tạo vận động viên năm 2020 PDF
Đỗ Hữu Trường 19
Bóng đá Việt Nam – cơ hội và thách thức chinh phục những tầm cao mới – Fifa World cup 2026 PDF
Phạm Ngọc Viễn 21
Đào tạo nguồn nhân lực thể dục thể thao trong thời kỳ mới PDF
Trương Anh Tuấn 25
Định hướng hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh năm 2020 PDF
Đặng Văn Dũng, Trần Trung 30

BÀI BÁO KHOA HỌC

Đặc điểm phát triển thể chất và tình trạng dinh dưỡng của trẻ 2 đến 5 tuổi dân tộc thiểu số Việt Nam thời điểm 2018 PDF
Vũ Chung Thủy 32
Giải pháp nâng cao chất lượng luận án Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh PDF
Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Hường 37
Sử dụng phân tích swot đánh giá thực trạng phát triển thể dục thể thao quần chúng tại khu vực miền núi Việt Nam PDF
Đỗ Hữu Trường, Mai Thị Bích Ngọc 41
Thực trạng hứng thú của sinh viên trường đại học sư phạm Thái Nguyên với hoạt động giáo dục thể chất và thể thao PDF
Đỗ Ngọc Cương 46
Thực trạng hoạt động thể thao giải trí của giảng viên Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh PDF
Đinh Khánh Thu 51
Nghiên cứu thực trạng thể chất nam vận động viên 13 tuổi Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG PDF
Nguyễn Quang Vinh 56
Đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới việc huấn luyện sức mạnh chuyên môn cho nữ vận động viên cử tạ lứa tuổi 13-14 Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội PDF
Nguyễn Đình Chung, Nguyễn Thị Thu 60

TIN TỨC - SỰ KIỆN VÀ NHÂN VẬT

ứng dụng công nghệ giáo dục từ xa trong đào tạo cán bộ thể dục thể thao PDF
Đặng Văn Dũng 65
Nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên, vận động viên Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh trong giai đoạn mới PDF
Nguyễn Văn Hưng 70
Bài tập nhóm cơ bung PDF
Phạm Tuấn Dũng 73
Tổng hợp các bài báo đã đăng trên tạp chí KHĐT và HLTT năm 2019 PDF
Lê Thị Tuyết Thương 75