T. 2, S. 20 (2020)

Tạp chí số 20, tháng 3, năm 2020

Mục lục

NĂM 2020 – NĂM ĐẦU TIÊN CẢ NƯỚC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA PHỔ THÔNG MỚI

VẤN ĐỀ THỜI SỰ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC - NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH THẮNG LỢI VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA PHỔ THÔNG MỚI Tóm tắt
Nguyễn Xuân Tế 01

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

TÌM HIỂU VỀ THÀNH PHỐ THÔNG MINH Tóm tắt
Trần Minh Tâm 05
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN HIỆN NAY MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA Tóm tắt
Nguyễn Thị Hoài 13
VÀI NÉT VỀ DIỄN ĐÀN CAO CẤP DU LỊCH VIỆT NAM 2019 CHỦ ĐỀ “ĐỂ DU LỊCH VIỆT NAM THỰC SỰ CẤT CÁNH” Tóm tắt
Phan Huy Xu 20
TƯ DUY LIÊN TƯỞNG TRONG CÂU ĐỐ NAM BỘ Tóm tắt
Đặng Ngọc Lệ 28
VĂN HỌC VỚI PR VÀ TRUYỀN THÔNG Tóm tắt
Lê Thị Vân 36
TIẾNG ANH NGÀY NAY DƯỚI GÓC NHÌN NGÔN NGỮ HỌC XÃ HỘI Tóm tắt
Phan Thế Hưng 41
THỰC TRẠNG DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP Tóm tắt
Nguyễn Thị Thao 49
CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG VÀ QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VỚI TRUNG QUỐC Tóm tắt
Nguyễn Đề Thủy 58

VĂN HÓA PHÁT TRIỂN VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC DÂN TỘC

TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN VĂN HÓA VẬT CHẤT CỦA DÂN TỘC BA NA TỈNH KON TUM Tóm tắt
Đỗ Thị Cường 66
GIẢI PHÁP NHẰM XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở TỈNH LÂM ĐỒNG Tóm tắt
Đinh Thị Hoàng Phương 73

KHOA HỌC GIÁO DỤC

“HÀM SỐ” TỪ NGUỒN GỐC LỊCH SỬ CHO ĐẾN KIẾN NGHỊ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Tóm tắt
Nguyễn Văn Lộc 83
MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP Tóm tắt
Nguyễn Văn Y 90
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI THEO THUYẾT KIẾN TẠO Tóm tắt
Vũ Thị Thu Huyền 94
GIỚI THIỆU MỘT SỐ MÔ HÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ VẬN DỤNG MÔ HÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CIPO TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG Tóm tắt
Trần Kiểu Dung 100
MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ KHÁM PHÁ KHOA HỌC CHO TRẺ KHIẾM THÍNH 5 - 6 TUỔI Tóm tắt
Lê Thị Thanh Sang 109

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BIỂU HIỆN GENE CHỊU MẶN HIGH-AFFINITY POTASSIUM TRANSPORTER 1;4 (OsHKT1;4) TRÊN CÂY LÚA (ORYZA SATIVA) Tóm tắt
Trương Thế Quang 117
SỬ DỤNG CÔNG CỤ PHẦN MỀM inSSIDer TRỰC QUAN HÓA MÔI TRƯỜNG WI-FI CỦA BẠN Tóm tắt
Tống Hùng Anh 125


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429